IKE i IKZE – podstawowe informacje

Wspominałem wcześniej, że podejmując decyzję o oszczędzaniu na emeryturę i poszukiwaniu najodpowiedniejszego dla siebie produktu postawiłem na IKE. W tym miejscu postaram się przybliżyć temat. Mam nadzieję, że informacje o IKE i IKZE zgromadzone w tym tekście pomogą wam w ostatecznym podjęciu decyzji. Mam nadzieję, że pozostanę bezstronny, zresztą sami wyciągniecie wnioski po dokonaniu porównania. Zapraszam do lektury.

Czym są IKE?

Indywidualne Konto Emerytalne to konto oszczędnościowe w ramach III filaru. Odkładać na nim oszczędności można już po ukończeniu 16 roku życia. Jest to konto indywidualne, nie ma możliwości gromadzenia środków wspólnie z żoną. Można to rozwiązać tak jak w naszym przypadku, co oznacza, że każde z nas ma swoje IKE i w ten sposób wspólnie pracujemy nad naszą przyszłością. Ja podpisałem umowę z bankiem, jednak istnieje także możliwość założenia konta w ramach otwartego funduszu inwestycyjnego, w domu maklerskim, z dobrowolnym funduszem emerytalnym i zakładem ubezpieczeń.

IKE o tym należy pamiętać

Do najważniejszych zalet Indywidualnego Konta Emerytalnego należy zwolnienie z podatku Belki. Jednak, by do tego doszło należy przestrzegać kilku reguł. Należy dokonać co najmniej pięcioletnich regularnych wpłat. Zgromadzone środki można wypłacić po osiągnięciu 60 roku życia lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia. Wpłat na IKE możemy dokonywać z dowolną częstotliwością, dzięki czemu gdy pojawi się inny ważny wydatek możemy pominąć wpłatę na konto. IKE daje nam swobodę wyboru co do formy wypłaty naszych oszczędności. Możemy zdecydować się na jednorazową wypłatę po osiągnięciu określonego wieku lub otrzymamy je w formie ratalnej. Nie musimy się oczywiście obawiać, że środki przepadną w chwili naszej śmierci, jak to jest z pieniędzmi, które trafiają do ZUS. Możemy wskazać osobę np. żonę czy dziecko, która otrzyma nasze oszczędności. Gdy tego nie zrobimy środki i tak zostaną przekazane naszym spadkobiercom.

Czym są IKZE

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to także forma konta oszczędnościowego w ramach III filaru. Pieniądze, jakie zgromadzimy na IKZE możemy sobie odliczyć od podatku. Jest to konto indywidualne, dla osób, które ukończyły 16 rok życia. Sami ustalamy wysokość i częstotliwość dokonywania wpłat ograniczając je nawet wyłącznie raz w roku. W razie śmierci, środki zostaną przekazane spadkobiercom. Wypłaty możemy dokonać po osiągnięciu 65 roku życia pod warunkiem dokonania co najmniej 5 letnich wpłat. Mamy również do wyboru opcje wypłaty jednorazowej oraz ratalnej. IKZE również gwarantuje nam dowolność dokonywanych wpłat.

Porównanie IKE i IKZE

Podstawową różnicą jest wiek, w którym możemy dokonać wypłaty środków. W przypadku IKE 60, a IKZE 65 lat. IKE jest korzystniejsze dla osób odkładających większą sumę, ponieważ daje wyższy limit wpłat. W przypadku IKE jest to 3 krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok ( w 2017r. wynosi 12 789zł), a w IKZE 1,2 krotność (w 2017r. wynosi 5115,60zł). Kolejna ewidentna korzyść IKE to brak podatku, w przypadku IKZE zgromadzone środki podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w kwocie 10%. W przypadku ewentualnej śmierci, nasi spadkobiercy w ramach IKE nie zapłacą podatku, a w IKZE zapłacą zryczałtowany podatek dochodowy 10%.

Oprocentowanie – czyli nasz zysk

Przedstawiłem w skrócie najważniejsze wady i zalety IKE i IKZE. Sami zadecydujecie, który produkt wybrać. Na koniec chciałem jeszcze tylko zaznaczyć, że przy wyborze warto także kierować się wysokością oprocentowania oferowaną przez instytucję, z którą chcemy rozpocząć nasze oszczędzanie. Obecnie banki proponują oprocentowanie IKE w przedziale 1,5 do 3%, dlatego warto porównać wszystkie oferty. Oczywiście tak wysokie oprocentowanie obowiązuje najczęściej tylko w pierwszym roku oszczędzania, ale i tak warto zwiększyć w ten sposób swój zysk.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

*